Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


 
Komu: ALLPRO TECHNOLOGY s.r.o., Šarfická 306/25A, 900 82 Blatné, IČO: 47441984, IČ DPH: SK2023866020
 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby
 

Zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ....................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*).....................................................................................

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*).......................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)....................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .....................................                                                                                                                                                                                                      

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.